Privacy – Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Lariks gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Daar heeft u recht op en dat is wettelijk vastgelegd. Naast de al bestaande wetgeving is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, van kracht. Lariks houdt zich aan de bepalingen van de AVG. Hieronder leest u hoe wij dat doen.

Als u gebruik maakt van diensten, producten of activiteiten via Lariks, dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op de website, of tijdens een gesprek.

Denk aan:

  • naam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Waarvoor zijn uw gegevens nodig?
Lariks heeft uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

  • Een aanvraag op grond van de Wmo of Jeugdwet
  • Het aanvragen van een maatje of vrijwilligersdienst
  • Het afhandelen van een betaling voor een tegemoetkoming
  • Verzenden van een nieuwsbrief of deelname aan een cursus

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere persoonsgegevens’ zoals iemands gezondheid of BSN nummer. Deze bijzondere gegevens verwerken wij alleen als de wet dit vereist (Wmo of Jeugdwet). In een zogenoemd register van verwerkingen wordt bijgehouden welke persoonsgegevens voor welke doeleinden worden gebruikt.

Hoe lang bewaren we gegevens? 
Lariks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Uw gegevens delen met anderen. 
Lariks verstrekt uw gegevens uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk bijvoorbeeld aan het delen van uw gegevens met een rolstoelleverancier. Met organisaties die in opdracht van ons uw gegevens nodig hebben, sluiten wij een overeenkomst waarin we vastleggen dat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens hanteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van Lariks, via het algemene nummer 033-303 44 44 of via info@lariks-leusden.nl.

Beveiliging 
Lariks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door Lariks? Neem contact met op via: 033-303 44 44. Voor meer informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Gegevens achterlaten op www.lariks-leusden.nl? 
Via www.lariks-leusden.nl kunt u zich aanmelden voor activiteiten, aanvragen doen voor bijvoorbeeld het mantelzorgcompliment en u abonneren op nieuwsbrieven. De website voldoet aan de criteria om op een verantwoorde manier om te gaan met persoonsgegevens en heeft een zogenoemd SSL-certificaat.

Voor aanvragen en aanmeldingen vragen wij niet meer gegevens van u dan noodzakelijk zijn om u te kunnen aanmelden of registreren. Voor de nieuwsbrieven geldt dat u altijd beschikt over de mogelijkheid om u af te melden.

Lariks gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt afmelden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.